Bästa försäkringen
  Tillsammans med Solid har U.R.
tagit fram ett försäkringssystem för
klockor. Denna försäkring kan du som
medlem erbjuda dina kunder. De får branschens bästa försäkringsskydd för sina klockor. Du får ett osvikligt försäljningsargument till branschens lägsta kostnad.
   Dina kunder tillskrivs sedan årligen från U.R. med erbjudande om förlängning av
sina försäkringar

Chans att påverka
  Det är medlemmarna som är förbundet. Därför har du möjlighet att via olika kanaler vara med och påverka U.R:s framtid och utveckling. Medlemsmöten, medlemstidningen och vår webbsajt är några sådana kanaler.

Medlemstidningen och webbsajt
  Tidningen Urfackmannen utkommer med fyra nummer per år. I den kan du följa vad som händer i branschen och bland medlemmarna. Du kan också själv göra inlägg eller annonsera under t ex

Marknadsföring
  Genom förbundet får du även tillgång till gemensamt profileringsmateriel för vår försäkring. Du får också vår handbok med sammanställda uppgifter om premier, ersättningar, kalkyler och
annat du kan behöva i det dagliga arbetet.
  När du kommer som ny medlem stödjer
vi dig med information till dina gamla
kunder om din nya tillhörighet.
   Medlemskapet visar att du är
en fackman.


 Föregående sida

vår Köp/Sälj-tjänst för varor och tjänster.   
Dessutom utvecklar vi hela tiden www.urfackmannen.com.


Låga avgifter
  Vi är ett förbund som är till för våra medlemmar. Det innebär att U.R. inte har några ekonomiska krav på avkastning från medlemmarna i form av omsättning eller annat
  Inträdesavgiften kostar mindre än kvartalsavgiften för din vanliga TV-licens. Årsavgiften kostar strax mer än det dubbla.
  Du tjänar på att vara med i U.R.