Kontakt

 

För mer information om medlemsskap
och förbundets verksamhet
är du välkommen att ringa vårt kansli:
0511-50700 och tala med Jerker Bonander.

Mailadress till U.R.
info@urfackmannen.com


Urfackmännens Riksförbund
Järnvägsgatan 4,
533 30 Götenewww.solidab.se